Luottotiedot

Luottotietojen avulla selvitetään sitä, onko henkilö tai yritys taloudellisesti vakaalla pohjalla. Luottotiedoista voidaan selvittää taloudellinen asema, sitoumusten ja velvollisuuksien hoitokyky, sekä arvio luotettavuudesta. Luottotietona voidaan pitää luotonantajan itsensä tekemää ja rekisteröimää tietoa luoton hakijista, mutta yleensä luottotieto mielletään kolmannen osapuolen eli käytännössä luottotietoyhtiön rekisteröimäksi ja välittämäksi tiedoksi. Suomessa luottotietorekisteriä pitävät tällä hetkellä Soliditet Finland ja Suomen Asiakastieto Oy. Luottotietorekisterin pointtina on auttaa luotonantajia välttämään luottotappioita.

Luottotappio taas on myyjälle tai luotonantajalle (esim. lainan myöntäneelle henkilölle) syntyvä tappio, joka syntyy mikäli ostaja, eli luotonsaaja ei pysty suoriutumaan  luottosopimuksen mukaisista maksuista. Käytännössä se tarkoittaa, että lainaaja ei kykene maksamaan lainaansa takaisin ollenkaan. Silloin luottotappio on saamatta jääneen tulon suuruinen. Jos lainaat 1000 euroa ja saat siitä takaisin vain 500 €, sinulle tulee 500 euron luottotappiot. Jos lainaajana on yrityksesi, nämä tappiot voidaan kirjata liiketoiminnan muihin kuluihin.

Luottotietojen menetys

Luottotietoihin tulee merkintä kun maksun laiminlyönnistä on saatu tuomioistuimen päätös tai se on tullut ulosottoviranomaisen toimesta. Yleensä maksun on oltava pitkään maksamatta (noin 6 – 8 kuukautta) ja henkilö on muistuteltu asiasta aika pitkään. Jos kyseessä on kulutusluottosopimus tai osakamaksukauppa-sopimuksen erien maksamatta jättäminen voi joissain tapauksissa johtaa siihen, että velkoja ilmoittaa suoraan maksuhäiriön luottotietorekisteriin.

Lisäksi rekisteriin voi ilmoittaa suoraan luontonantajan ilmoituksen perusteella kulutusluottosopimukseen perustuvan maksun laiminlyönnistä. Tälläisen merkinnän voi tehdä, kun on kulunut minimissään 60 päivää alkuperäisen laskun eräpäivästä. Edellä mainittuihin kulutusluottosopimuksiin kuuluvat esimerkiksi luottokorttisopimukset, osamaksukauppasopimukset ja myös pikaluottosopimukset, eli pikavipit.

Luottotietolaisn kohdissa 12 § ja 13 §:  luetellaan kaikki luottotietomerkinnät, joita yksityishenkilöille voidaan luottotietorekisteriin rekisteröidä. Yleensä luottotietomerkinnät ovat viranomaisten vahvistamia julkisia tuomioita tai päätöksiä. Yksityishenkilölle ei  laiteta luottomerkintää, ilman hänelle asiasta ilmoittamista. Jos saat luottotietomerkinnän, sinulle tulee ensirekisteröinti-ilmoitus postissa, josta selviää muun muassa kauanko merkintä säilyy rekisterissä.

Maksuhäiriökoodit

On olemassa erilaisia merkintöjä mitä sinun luottotietoihisi voidaan tehdä ja niistä selviää minkälaisia rikkeitä olet tehnyt.

UMV- ja UMS-maksuhäiriökoodit

 • UMV  = Ulosottomenettelyssä todettu varattomuus tai muu este. Velallinen on todettu ulosottomenettelyssä varattomaksi tai velallista ei ole tavoitettu.
 • UMS = Velalliselta ei ole suppeassa ulosottomenettelyssä löytynyt varoja velan suorittamiseksi tai velallisen olinpaikasta ei ole tietoa. Tieto poistetaan rekisteristä heti, mikäli velka maksetaan ja tieto maksusta toimitetaan rekisterinpitäjälle

Nämä merkinnät saat jos maksamatta jääneestä saatavasta on annettu käräjäoikeudessa velkomustuomio ja velkoja on siirtänyt tuomion mukaisen saatavansa ulosottoon. Mikäli ulosottoviranomainen ei saa rahoja perittyä, merkitään ulosotto keskeytyneeksi velallisen varattomuuden tai muun ulosottoesteen vuoksi. Tästä sitten napsahtaa maksuhäiriömerkintä.

Käytännössä pelkkä summan siirtyminen ulosottoon ei riitä maksuhäiriömerkintään, vaan merkintä tehdää vasta kun rahojen periminen epäonnistuu.  Maksuhäiriömerkintä on kuitenkin tällöin useimmiten jo tullut ulosottoa edeltävän tuomioistuinkäsittelyn päättymisestä yksipuoliseen tuomioon. Vaikka maksu olisi perinnässä, sinulla voi olla vielä hetki peliaikaa hoitaa homma kunnialla loppuun.

Jos velallinen on laissa määritelty suoraan ulosottokelpoiseksi (esimerkiksi verot, sakot, elatusavut, terveyskeskusmaksut ja liikennevakuutusmaksut tai jotain muuta mukavaa on jäänyt maksatta), jolloin velkojan ei tarvitse hakea vahvistukseksi tuomioistuimessa tuomiota, vaan velat voi siirtää halutessaan jo yhden maksuhuomautuksen jälkeen suoraan ulosottoon. Mitä paskemmin sinulla menee, sen helpompaa kuoppaasi on syventää. Ja jälleen kerran, mikäli ulosottoviranomaiset eivät saa summaa perittyä, merkitään ulosotto keskeytyneeksi velallisen varattomuuden tai muun ulosottoesteen vuoksi, josta taas seuraa maksuhäiriömerkintä.

Tässä taas pelkkä suoraan ulosottokelpoisen saatavan siirtyminen ulosottoon ei siis vielä aiheuta maksuhäiriömerkintää, vaan merkintä syntyy vasta ulosottoperinnän epäonnistuessa. Koska ulosottoa edeltävää tuomioistuinkäsittelyä ei ole suoraan ulosottokelpoisissa veloissa, on käytännössä mahdollista, että henkilöllä on mittavia ulosottovelkoja ilman, että luottotiedoissa näkyisi mitään maksuhäiriöitä. Vielä.

OSP- ja LKP-maksuhäiriökoodit

 • OSP = Kertaluottoon tai osamaksusopimukseen liittyvä maksuhäiriö
 • LKP = Tililuottoon tai luottokorttiin liittyvä maksuhäiriö

Jos kulutus-, osamaksu-, tili- tai luottokorttiluotto on ollut erääntyneenä yli 60 päivää ja velkoja on tehnyt Soliditet Finlandin tai Suomen Asiakastieto Oy:n kanssa sopimuksen siitä, että voi ilmoittaa viivästyksen suoraan luottotietorekisteriin merkittäväksi ilman, että asiaa käsitellään tuomioistuimessa. Tämä mahdollisuus on käytössä lähinnä pankeilla, rahoitusyhtiöillä ja pikavippiyhtiöillä. Eli sellaisilla tahoilla jotka ovat sinua todennäköisimmin velkomassa.  Jos rahallisesti on tiukkaa ja silloin sinun kannattaisi maksaa ainakin noiden tahojen laskut ensimmäisenä, jotta maksuhäiriömerkintää ei tulisi.

Jos kyseessä on maksun myöhästyminen, esimerkiksi sähkölaskun maksaminen pari viikkoa erääntymisen jälkeen tai maksamattoman rikesakon siirtyminen ulosmittaukseen, se ei suoraan aiheuta luottotietomerkintää. Yleensä asioissa on neuvotteluvaraa ja monet hoitavat viivästyneet maksut maksamalla ne reilusti myöhässä tai neuvottelemalla luotonantajan kanssa pidemmästä maksuajasta, näissä tapauksissa välttää luottotietomerkinnän aika tehokkaasti.

YVK- maksuhäiriökoodi

 • YVK =  Yksipuolinen tuomio velkomusasiassa. Käräjäoikeus on antanut yksipuolisen tuomion selvässä ja riidattomassa velkomusasiassa. Velallinen ei ole vastannut tai vastauksen perusteet eivät ole riittäneet asian riitauttamiseen.

Kun velkoja hakee riidatonta saatavaansa käräjäoikeudessa, joka antaa asiassa yksipuolisen velkomustuomion. Maksuhäiriömerkintä syntyy vasta asian edetessä yksipuoliseksi tuomioksi asti. Velallisella on siis mahdollisuus maksaa velka vielä oikeudenkäynnin aikana, jolloin oikeudenkäynti peruutetaan, eikä maksuhäiriömerkintää silloin synny. Ehkä on syytä mainita, että riitaoikeudenkäynnin tuomio ei aiheuta maksuhäiriömerkintää osapuolelle, joka häviää oikeudenkäynnin.

Luottotiedot takaisin

Luottotietomerkinnästä joutu kärsimään jonkin aikaa, mikäli merkintää ei ole tehty väärin perustein. Silloin asiaan kannattaa hakea oikaisua. Maksuhäiriömerkinnät säilyvät luottotietorekisterissä tietyn määräajan. Määräajan päätyttyä tiedot poistetaan rekisteristä. Määräajat riippuvat maksuhäiriömerkinnästä.

 • Ulosotossa todettu varattomuus tai muu ulosottoeste (3 v.)
 • Pitkäkestoisesta ulosotosta kertova merkintä (3 v.)
 • Velkomustuomio (3 v.)
 • Kulutusluottoon liittyvä maksuhäiriö (2 v.)
 • Yksityishenkilön konkurssi (5v.)

Maksuhäiriön säilymisaikaa voi lyhentää ja saada luottotiedot nopeammin takaisin. Esimerkiksi ulosotto- ja velkomustuomiomerkinnän kolmen vuoden säilymisaikaa voi lyhentää vuodella, mikäli rekisterissä on vain yksi merkintä ja tosite maksun suorittamisesta toimitetaan vaikka Suomen Asiakastietoon.

Luottotiedot ilmaiseksi

Voit saada luottotiedot ilmaiseksi jos käytät lakisääteistä veloituksetonta tarkastusoikeutta. Silloin saat selville, mitä tietoja sinusta on luottotietorekisterissä ja näet myös mahdolliset poistuneet maksuhäiriömerkinnät. Mikäli rekisterissäsi on voimassa olevia maksuhäiriöitä, saat lisäksi tiedon niistä tahoista, jotka ovat luottotietojasi kysyneet.

Jos haluat käyttää lakisääteistä tarkastusoikeuttasi, postita vapaamuotoinen kirjallinen pyyntö Suomen Asiakastietoon. Voit myös lähettää täytetyn ja tulostetun lomakkeen. Pyynnön liitteenä on oltava kotiosoite, henkilötunnus, omakätinen allekirjoitus + nimenselvennys, sekä selkeä kopio henkilöllisyystodistuksesta, jossa on allekirjoitus tai kopio Asiakastiedon ilmoituskirjeestä. Voit myös käyttää tarkistusoikeuttasi käymällä Suomen Asiakastiedon kuluttajaneuvonnassa osoitteessa:

Suomen Asiakastieto Oy
Kuluttajaneuvonta
(avoinna 09:00 – 15:30)
Työpajankatu 10 A (5. krs)
PL 16
00581 Helsinki

Jos menet paikalle fyysisesti, silloin sinun pitää pystyä todistamaan henkilöllisyytesi ajokortilla tai passilla. Mikäli sinulla on tarve tarkistaa luottotietosi useammin kuin kerran 12 kuukauden aikana, siitä veloitetataan 15 euroa extraa (2013).  Hinta näyttää kasvavan säännöllisesti.

Luottotietojen palautuminen

Luottotietojen palautumista voi nopeuttaa maksamalla velat pois. Silloin maksuhäiriömerkintä haihtuu rekisteristä vuoden aikaisemmin. Jos haluat pidentää maksuhäiriön rekisteriaikaa, silloin sinun kannattaa hankkia lisää maksuhäiriöitä edellisten päälle, jolloin vaikutukset kertautuvat. Periaatteessa yksittäisestä maksamatta jääneestä velasta voi olla maksuhäiriömerkintä jopa 15 vuotta, mikäli et ole kovin halukas maksamaan kyseistä summaa. Alla oleva taulukko selventää tilannetta jonkin verran:

luottotiedot

Velat vanhevat 15 vuodessa. mutta ennen maksuhäiriö saattoi pysyä rekisterissä vielä pitempään. Nykyään jos maksuhäiriömerkintä on rekisterissä yli 15 vuotta, silloin se poistetaan sieltä. Tästä uutisoi yle aiemmin.

Luottotiedot tarkistus

Milloin on sallittua kysyä toisen henkilön luottotietoja?

Luoton myöntämistilanteessa
Toisen henkilön luottotietoja on sallittu tarkistaa vain lain sallimissa tapauksissa silloin kun se on tarpeellista. Toisen henkilön luottotiedot saa tarkistaa, jos on myöntämässä luottoa. Luoton myöntämisellä tarkoitetaan esimerkiksi lainan antamista, laskulla myymistä, tililuoton avaamista. Ratkaisevaa on se, onko tapauksessa olemassa luottotappioriski.

Huoneen vuokrasopimusta tehdessä
Luottotiedot saa tarkistaa, jos olet vuokraamassa henkilölle huoneistoa. Ennen huoneenvuokrasopimuksen tekemistä on mahdollista tarkastaa tulevan vuokralaisen luottotiedot. Tämä myös kannattaa tehdä, sillä ihmisen häätäminen on todella työlästä ja muutenkin perseestä.

Luoton valvonnassa
Luottotiedot on mahdollista tarkistaa myös, jos joku henkilö on velkaa tai tililuotto on maksamatta. Tällöin on kysymys on niin sanotusta luoton valvonnasta.

Suostumuksella
On myös mahdollista tarkistaa henkilön luottotiedot, hänen suostumuksellaan  Suostumus täytyy olla nimenomaisesti luottotietojen kyselyyn annettu. Henkilö ei voi kieltää tietojensa tarkistamista jos sinulla on lainmukainen peruste kyselyn tekemiseen.

Velan perinnässä
Luottotiedot voi tarkistaa  velan perinnässä. Velkojalla on oikeus saada tietoa velallisen muusta maksukäyttäytymisestä.

Työnhakijan tai työntekijän arvioinnissa
Myös työnantaja saa tiettyjen kriteerien täyttyessä tarkistaa työntekijän ja -hakijan luottotiedot. Luottotietojen käyttäjälle on tietojen kyselyn yhteydessä ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus. Tietojen kyselystä jää aina luottotietorekisteriin tieto kyselijästä ja käyttötarkoituksesta, joten siitä ei voi olla myöskään jäämättä kiinni. Toisen henkilön luottotietojen tarkastaminen ilman lainmukaista perustetta on rikos tai rikkomus, josta turhaan niitä kyselevä joutuu vastuuseen.

Luottotietolain mukaan henkilöluottotietoja saa myös kysyä seuraavilla perusteilla:

 • Vastuuhenkilöasema (yrityksen tai vastuuhenkilön arviointi)
 • Viranomaisen lakiin perustuva tiedonsaantioikeus tai viranomaistuen myöntäminen
 • Takaus tai pantin anto
 • Sopimusehtojen määrittely jos sopimuksen tekemisestä ei voi kieltäytyä
 • Todistus velvoitteiden hoitokyvystä ja rahanpesun ehkäiseminen

Tietojen kysyjän tulee kertoa kyselyn kohteelle, mistä rekisteritiedot hankitaan (Vaikka Suomen Asiakastiedon luottotietorekisteristä). Ilmoituksen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti ennen tietojen hankintaa. Mikäli luottohakemus evätään luottotiedoista johtuen, myös siitä pitää kertoa kyselyn kohteelle. Ja kuten jo edellä mainittiin, luottotiedoista näkee kuka niitä on kysellyt, joten lupa kannattaa olla senkin puolesta.

Omien luottotietojen tarkistus

Luottotietojen tarkistus on helppoa. Sen voi tehdä netissä nopeasti verkkopankkitunnuksilla ja maksaa siitä. Tai sitten käydä Suomen asiakastiedon toimipisteessa tai lähestyä heitä postitse, jolloin saat tarkistettua tiedot hitaasti (katso kohta luottotiedot ilmaiseksi, löytyy ylempää). Ensimmäisen vaihtoehdon etu on nopeus ja jälkimmäisten ilmaisuus.

Netissä oleva palvelu löytyy täältä

Kannattaa myös lukea muut artikkelimme aiheesta ja  ota rohkeasti yhteyttä lomakkeen kautta jos sinulla on jokin kysymys, mikä painaa mieltäsi.

1 Comment

 • Milla

  26.2.2016

  Hei! Minulla on parikin kysymystä, eli siis mieheni on muuttanut viime joulukuussa suomeen hänellä ON maassaololupa ja on kirjoilla asunnossani ja on rekisteröity Suomessa asuvaksi kysymys siis kuuluu että onko miehelläni luottotiedot kunnossa? Voiko hän käyttää niitä normaalisti? Tai onko hänellä luottotietoja olemassakaan kun on muuttanut ulkomailta Suomeen? Yritämme saada yksityiseltä asuntoa tulevan lapsen takia ja minulla ei ole luottotietoja mutta ei liity millään lailla vuokriin/asuntoihin eikä koskaan ole vuokra rästejä tullut. Näkevätkö vuokranantajat esim. Mieheni luottotieto kyselyistä että hänellä ei ole VIELÄ Suomen kanslaisuutta ja näkevätkö he että minulla ei koskaan ole vuokrien maksuissa ollut ongelmia??

Leave A Response