Tarkista luottotiedot

Luottotietoja tarkistetaan kun halutaan saada selville tietoa henkilön tai yrityksen maksuhistoriasta. Saamalla selville minkälainen maksuhistoria on ollut aikaisemmin, voidaan arvioida luotettavuutta, maksukykyä ja taloudellista asemaa. Ilman pätevää syytä luottotietoja ei kuitenkaan voi tarkistaa. Esimerkiksi työnantajalla on oikeus tarkistaa työntekijän luottotiedot, mutta kaverilla ei hyvin vuoksi ole oikeutta tarkistaa toisen henkilön luottotietoja pelkästä mielenkiinnosta. Mikäli toisen…

Jatka lukemista →

Luottotietojen menettäminen

Luottotietojen menettäminen ei ole helppoa, sillä ennen kuin maksuhäiriö merkintä syntyy on jätettävä huomiotta suuri määrä maksumuistutuksia ja saatavien on mentävä perintään. Eli pelkästään maksun myöhästyminen ei aiheuta merkintöjä luottotietoihin. Kun viranomainen tai kulutusluottoja myöntävä taho toteaa että on tapahtunut maksun laiminlyönti, tehdään ilmoitus luottorekisteriin ja luottotietojen menettäminen tapahtuu, sillä maksuhäiriö on syntynyt. Näitä voi…

Jatka lukemista →

Luottotiedot tarkistus

Luottotiedot tarkistus on helppoa ja nopeaa. Kuitenkin luottotiedot tarkistus vaatii aina pätevän syyn eli kenen tahansa luottotietoja ei voi mennä mielenkiinnosta kaivelemaan. Suomen Asiakastieto Oy ylläpitää rekisteriä luottotiedoista, ja heidän kotisivuiltaan tai toimistoltaan voi luottotietoja kysellä. Luottotietojen tarkistus tulee ajankohtaiseksi kun halutaan saada tietoa henkilön tai yrityksen maksuhistoriasta. Luottotiedoilla on myös helppo arvioida henkilön luotettavuutta,…

Jatka lukemista →

Omat luottotiedot

Suomen asiakastieto Oy ylläpitää luottotietorekisteriä kaikista Suomen kansalaisista. Luottotietorekisteriä käytetään aina kun halutaan varmistaa henkilön maksukykyisyys. Omat luottotiedot ja niiden kunnossa pitäminen ovat tärkeitä asioita jokapäiväiseen elämään liittyen. Merkintöjä joita omista luottotiedoista voi löytyä kutsutaan maksuhäiriöiksi. Maksuhäiriöt eivät synny kovin helposti ja niiden syntymiseen tarvitaan useita muistutuksia ja maksukehotuksia. Omalla toiminnalla on mahdollista pitää omat…

Jatka lukemista →

Oma luottotieto

Henkilön oma luottotieto tarkoittaa merkintöjä luottotietorekisterissä. Luottotietorekisteri sisältää tiedot maksuhäiriöistä ja siitä milloin ne ovat syntyneet. Käytännössä oma luottotieto sisältää tietoa maksuhistoriasta ja luottotietoja käytetään usein hyväksi kun halutaan arvioida henkilön taloudellista asemaa, maksukykyä ja luotettavuutta. Merkinnät luottotietoihin eivät synny helposti, vaan niiden syntymiseen vaaditaan useita muistutuksia. Omalla toiminnallaan on mahdollista vaikuttaa omien tietojen puhtaana…

Jatka lukemista →

Omien tietojen tarkistus

Omien tietojen tarkistus Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä luottotietorekisteristä on helppoa. Kerran kahdentoista kuukauden aikana se on ilmaista ja tiedot saa lähettämällä vapaamuotoisen kirjeen tai menemällä itse käymään paikan päällä. Omien tietojen tarkistus on hyvä tapa pysyä selvillä siitä onko omia luottotietoja kyselty vääriin tarkoituksiin tai jos jotain maksuhäiriöitä on ilmestynyt jotka eivät todellisuudessa pidä paikkaansa.…

Jatka lukemista →

Omien luottotietojen tarkistus ilmaiseksi

Omien luottotietojen tarkistus ilmaiseksi onnistuu kerran kahdentoista kuukauden aikana Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä rekisteristä. Suomen Asiakastieto Oy ylläpitää rekisteriä kaikkien suomalaisten luottotiedoista ja siellä näkyvät myös kaikki maksuhäiriö merkinnät. Käytännössä tämä tarkoittaa vapaamuotoisen kirjeen lähettämistä Suomen asiakastieto Oy:lle tai paikan päälle menemistä. Samalla on mahdollista saada tietoon ketkä omia luottotietoja ovat kyselleet ja mistä syystä.…

Jatka lukemista →

Omien luottotietojen tarkistus

Omien luottotietojen tarkistus on helppoa hoitaa ilmaiseksi kerran kahdentoista kuukauden aikana Suomen Asiakastieto Oy:n kautta, joka ylläpitää Suomessa luottotietorekisteriä. Luottotietorekisteristä löytyvät merkinnät maksuhäiriöistä ja luottotietoja käytetään myös henkilön luotettavuuden, taloudellisen aseman ja sitoumusten hoitokyvyn arviointiin ja myös työnantajilla on mahdollisuus ja oikeus luottotietojen tarkistamiseen. Maksuhäiriömerkinnät luottotietoihin eivät synny kovin helposti vaan sen syntymiseen tarvitaan kuitenkin…

Jatka lukemista →

Omat luottotiedot tarkistus

Hoitamalla omat luottotiedot tarkistus kerran vuodessa pysyy hyvin perillä siitä minkälaiselta omat luottotiedot näyttävät ja minkälainen maksuhäiriöhistoria on. Ilmaiseksi omat luottotiedot tarkistus on mahdollista tehdä kerran kahdentoista kuukauden aikana. Suomessa luottotietorekisteriä ylläpitää Suomen Asiakastieto Oy, jolta omia luottotietoja voi tiedustella vapaamuotoisella kirjeellä tai menemällä paikanpäälle toimistolle, samalla saa tietää ketkä omia luottotietoja ovat kyselleet. Toisen…

Jatka lukemista →

Omat luottotiedot maksutta

Omat luottotiedot maksutta voi saada kerran kahdentoista kuukauden aikana Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä rekisteristä. Suomen Asiakastieto Oy ylläpitää rekisteriä kaikkien suomalaisten luottotiedoista ja siellä näkyvät myös kaikki maksuhäiriö merkinnät. Käytännössä tämä tarkoittaa vapaamuotoisen kirjeen lähettämistä Suomen asiakastieto Oy:lle tai paikan päälle menemistä. Samalla on mahdollista saada tietoon ketkä omia luottotietoja ovat kyselleet ja mistä syystä.…

Jatka lukemista →

Page 2 of 4