Luottorekisteri

Suomen Asiakastieto Oy pitää yllä luottorekisteriä. Luottorekisteri sisältää tiedot kaikista henkilöistä ja heidän maksuhäiriöistään. Jos luottorekisteriin saa maksuhäiriömerkinnän, menee sen poistumiseen aina tietyn aikaa, eli edes laskujen, joista merkintä on syntynyt, maksaminen ei ole korjaava liike.

Maksuhäiriömerkinnän syntyvät kun laskuja ei ole maksettu ajoissa ja ne ovat siirtyneet perintään. Jos maksuja ei ole maksettu, siirtyy asia perintätoimiston hoidettavaksi ja tässä vaiheessa luottorekisteriin syntyy maksuhäiriö merkintä. Maksuhäiriö merkintä voi vaikuttaa tulevaisuudessa esimerkiksi vuokra-asunnon tai lainan saantiin, ja jotkut puhelinoperaattorit voivat vaatia takuusummaa puhelinliittymän saamiseksi. Maksuhäiriömerkintöjen saanti voi pahimmillaan vaikeuttaa jokapäiväistä elämää.

Maksuhäiriömerkinnän syntymiseen menee kuitenkin jonkun aikaa. Laskujen maksamatta jättämisen jälkeen velkoja lähettää useimmiten muutaman muistutuslaskun. Kun eräpäivä on mennyt, lasku alkaa kasvaa viivästyskorkoa. Mikäli muistutuslaskujen jälkeenkään laskua ei ole maksettu, lasku siirtyy perintätoimiston käsittelyyn. Perintätoimisto muistuttaa ensin myös muutamilla muistutuskirjeillä, tässä vaiheessa maksettavaksi on yleensä jo kertynyt alkuperäisen laskun summan ja viivästyskoron lisäksi myös perintätoimiston perintäkulut.

Jos näidenkään toimenpiteiden jälkeen laskua ei ole maksettu, voidaan asia viedä käräjäoikeuteen. Silloin maksettavaksi tulee myös velkojan oikeudenkäyntikulut. Käräjäoikeuden tuomion julistamisen jälkeen ulosottomies voi ulosmitata palkkaa tai omaisuutta velan maksamiseksi. Ja maksettavaksi tulevat myös ulosotosta aiheutuneet kulut.

Maksuhäiriömerkintä joka näkyy luottorekisterissä on siis seurausta maksamattomista laskuista. Nämä laskut on yritetty periä, mutta mikäli siinä ei ole onnistuttu tai perintä on mennyt pitkälle, tehdään merkintä Suomen Asiakastieto Oy:n luottorekisteriin, joka sisältää kaikkien suomalaisten luottotiedot, jotka ovat siellä yrityksen saatavilla. Merkinnän poistumiseen rekisteristä voi kulua pitkänkin aikaa.

On siis tärkeää huolehtia laskujen maksamisesta ajoissa, jotta maksuhäiriöitä ei ehdi syntyä. Maksuhäiriöt vaikuttavat pahimmillaan päivittäiseen elämään niin lainan saanti ja vuokra-asunnon saanti vaikeuksina, ja esimerkiksi puhelinliittymän saaminen vaikeutuu.

Leave A Response