Luottotietojen palautuminen

Luottotietojen palautuminen ei tapahdu heti vaikka maksun maksaisikin pois. Merkinnät luottotietorekisterissä säilyvät maksuhäiriön laajuudesta riippuen 2-4 vuotta. Tänä aika elämä saattaa vaikeutua paljonkin. Yritykset ja yksityishenkilöt kyselevät nykyään helposti toisten luottotietoja. Luottotietojen kyselyyn on aina oltava tietenkin pätevä syy, ilman pätevää syytä luottotietojen kysely on rikos, josta voi joutua vastuuseen.

Yritykset ja yksityishenkilöt kyselevät luottotietoja asunnonvuokraus tai lainanmyöntö tilanteissa. Jopa puhelinliittymien avaustilanteissa luottotiedot tarkistetaan, ja jos ne eivät ole kunnossa ei liittymää välttämättä myönnetä tai on mahdollisuus saada vain ennakkoon maksettuja liittymiä. Myös työnantajalla on oikeus tarkistaa työnhakijan luottotiedot. Luottotietojen tarkistus tilanteessa tarvitaan aina syy ja kyseltäessä on ilmoitettava käyttötarkoitus. Luottotiedot antavat tietoa henkilön maksuhistoriasta, kertovat luotettavuudesta ja maksukyvystä.

Maksuhäiriömerkintä ei synny helpolla vaan  ennen sen syntymistä henkilöä on muistutettu useilla muistutuskirjeillä ja yritetty saada maksua maksetuksi. Mikäli kuitenkin edetään pisteeseen että maksettavat menevät perintään, on suositeltavaa ottaa yhteyttä velkojaan ja yritettävä sopia maksusuunnitelmasta. Velkojat ovat usein tähän myönteisiä, sillä perintäprosessit ovat usein pitkiä, kalliita ja aikaa vieviä.

Luottotietojen palautuminen kestää kauan, mutta niin kestää myös maksuhäiriömerkinnän saantikin. Maksuhäiriömerkintää ei synny pelkästään, jos maksu on myöhässä. Maksuhäiriömerkinnän syntymiseen tarvitaan useiden maksumuistutuksien huomioimatta jättäminen, ja sen jälkeen viranomainen tai kulutusluottoja myöntävä taho on todennut että on tapahtunut maksun laiminlyönti, tehdään ilmoitus luottorekisteriin ja luottotietojen menettäminen tapahtuu, sillä maksuhäiriö on syntynyt. Myös luotonantaja voi suoraan ilmoittaa luottorekisteriin maksuhäiriöstä, jos kyseessä on osamaksukauppa tai luottokortin käyttö, mikäli maksu on myöhässä yli 60 päivää eräpäivästä, maksukehotus on lähetetty vähintään 21 päivää ennen maksuhäiriön rekisteröintiä ja kehotuksessa on mainittu luottomerkinnän syntymisen mahdollisuudesta, jos maksua ei suoriteta. Tämän jälkeen luottotietojen palautuminen kestää kauan.

Leave A Response