luottotietojen tarkistus ilmaiseksi

Luottotietojen tarkistus ilmaiseksi onnistuu kerran kahdentoista kuukauden aikana Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä rekisteristä. Suomen Asiakastieto Oy ylläpitää rekisteriä kaikkien suomalaisten luottotiedoista ja siellä näkyvät myös kaikki maksuhäiriö merkinnät. Käytännössä tämä tarkoittaa vapaamuotoisen kirjeen lähettämistä Suomen asiakastieto Oy:lle tai paikan päälle menemistä. Samalla on mahdollista saada tietoon ketkä omia luottotietoja ovat kyselleet ja mistä syystä.

Luottotietojen kysyminen ilman asianmukaista syytä on laitonta. Kuka tahansa voi siis kysyä kenen tahansa luottotietoja, mutta on laitonta alkaa tarkistaa toisen henkilön luottotietoja huvin vuoksi. Luottotiedot antavat tietoa siitä minkälainen maksuhäiriö historia henkilöllä on. Maksuhäiriön syntymisen jälkeen luottotietojen menettäminen voi vaikeuttaa elämää paljon. Jokapäiväisessä elämässä tämä näkyy esimerkiksi vuokra-asunnon saantina, pankki ei välttämättä myönnä lainaa ja puhelinoperaattorit eivät välttämättä myönnä kuin ennakkoon maksettuja liittymiä.

Luottotiedot vaikuttavat jokapäiväiseen elämään ja kun luottotietojen tarkistus ilmaiseksi on mahdollista kerran kahdentoista kuukauden aikana, on syytä käyttää se mahdollisuus ja pitää huolta omasta maksuhistoriasta. Jokapäiväinen elämä voi muuttua vaikeammaksi mikäli maksuhäiriö merkintöjä syntyy. Luottotietoja käytetään myös henkilön luotettavuuden, taloudellisen aseman ja sitoumusten hoitokyvyn arviointiin ja myös työnantajilla on mahdollisuus ja oikeus luottotietojen tarkistamiseen. Aina lainaa haettaessa luottotiedot tarkistetaan ja jopa puhelinliittymiä avattaessa luottotietojen tulisi olla puhtaat. Mikäli luottotiedoissa näkyy maksuhäiriömerkintöjä, voi olla että on mahdollista saada vain ennakkoon maksettuja puhelinliittymiä tai unelmien vuokra-asunto tai työpaikka voi jäädä saamatta.

Mikäli maksuhäiriö merkintöjä on ehtinyt syntyä, suositellaan velkojaan yhteydessä olemiseen ja maksusuunnitelman sopimiseen. Omalla toiminnallaan voi vaikuttaa paljon luottotietoihinsa ja velkojatkin arvostavat tätä elettä, sillä perintäprosessit ovat usein aikaa vieviä, kalliita ja raskaita.

On suositeltavaa hoitaa luottotietojen tarkistus ilmaiseksi kerran kahdentoista kuukauden aikana. Näin pysyy selvillä siitä minkälainen oma maksuhistoria on ja mikäli omia luottotietoja on kyselty asiattomasti. Suomen Asiakastieto Oy:lla on rekisteri kaikista Suomen kansalaisista ja heidän luottotiedoistaan. Toisen henkilön tai yrityksen on mahdollista tarkistaa luottotiedot jos kyseessä on esimerkiksi asunnon vuokraus tai lainan myöntö. Toisen henkilön luottotietojen kysely ilman lainmukaista perustetta on kuitenkin rikos tai rikkomus ja siitä voi joutua vastuuseen.

Leave A Response