Omat luottotiedot

Omat luottotiedot ovat tarkistettavissa Suomen Asiakastieto Oy:n nettisivuilla. Suomen asiakastieto ylläpitää luottorekisteriä, josta löytyvät kaikkien suomalaisten luottotiedot. Onkin jopa suotavaa tarkistaa välillä omat luottotiedot, ettei mitään yllätyksiä ole päässyt sattumaan.

Luottotietojen menettämiseen liittyvät aina maksuhäiriöt. Maksuhäiriöitä syntyy kun laskut jäävät maksamatta. Laskujen maksamatta jättämisen jälkeen velkoja lähettää yleensä muutaman muistutuslaskun ja tämän jälkeen asia siirtyy perintätoimiston hoidettavaksi. Tässä tilanteessa yleensä suositellaankin yksityishenkilön oma-aloitteista sopimista velkojan kanssa maksusuunnitelmasta. Velkojat ovat yleensä tähän suostuvaisia, sillä perintäprosessit ovat aikaa vieviä ja kalliita.

Maksuhäiriömerkinnän syntymiseen menee jonkun aikaa. Laskujen maksamatta jättämisen jälkeen velkoja lähettää useimmiten muutaman muistutuslaskun. Kun eräpäivä on mennyt, lasku alkaa kasvaa viivästyskorkoa. Mikäli muistutuslaskujen jälkeenkään laskua ei ole maksettu, lasku siirtyy perintätoimiston käsittelyyn. Perintätoimisto muistuttaa ensin myös muutamilla muistutuskirjeillä, tässä vaiheessa maksettavaksi on yleensä jo kertynyt alkuperäisen laskun summan ja viivästyskoron lisäksi myös perintätoimiston perintäkulut.

Jos näidenkään toimenpiteiden jälkeen laskua ei ole maksettu, voidaan asia viedä käräjäoikeuteen. Silloin maksettavaksi tulee myös velkojan oikeudenkäyntikulut. Käräjäoikeuden tuomion julistamisen jälkeen ulosottomies voi ulosmitata palkkaa tai omaisuutta velan maksamiseksi. Ja maksettavaksi tulevat myös ulosotosta aiheutuneet kulut.

Omat luottotiedot ja niiden kunnossapito on tärkeää jokapäiväistä elämää ajatellen. Maksuhäiriö merkintä voi vaikuttaa tulevaisuudessa esimerkiksi vuokra-asunnon tai lainan saantiin, ja jotkut puhelinoperaattorit voivat vaatia takuusummaa puhelinliittymän saamiseksi. Maksuhäiriömerkintöjen saanti voi pahimmillaan vaikeuttaa jokapäiväistä elämää. Jopa työnantajat voivat haluta tarkistaa työnhakijan luottotiedot, ja näin ollen myös työnsaanti voi vaikeutua. On tärkeää ymmärtää että omilla teoillaan on mahdollista välttää maksuhäiriö merkinnät ja pitää oma luottorekisteri puhtaana. Myös yksityishenkilön on mahdollista käydä katsomassa omien luottotietojensa tila Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä.

Leave A Response